Engleski | češki | Srpski | Deutsch | Rumunski | Hrvatski | Bugarski

Garancijska prijava

Garancijski list

Identifikator: 220123-cfd487

Sa crvenim naznačena polja obavezno ispuniti! Neispunjavanjem navedenih crvenih polja nismo u mogućnosti da počnemo sa reklamacionim predmetom! Molimo vas da date što više i tačnije informacije!

 • Odaberite ispostavu-mesto gde želite da predate reklamaciju!

 • Podaci o kupcu
 • Ako je fizičko lice onda se ispunjava po formatu lične karte. Ako je pravno lice onda treba dati tačan naziv preduzeća!

 • Tačna adresa, pozivni broj, mesto, ulica, broj (sprat, vrata)

 • Telefonski broj / E-mail adresa, gde vas može naš saradnik naći.

 • podaci o vozilu:
 • Ime prozvođača, npr. Skoda, Opel, Volkswagen

 • Dajte što više parametra za tip

 • Upišite brojevima kubikažu npr. 1970

 • Dajte godište vozila (ne godinu puštanja u promet)

 • Broj šasije tačno ima 17 slova / broja

 • Kod motora / broj motora

 • Odaberite gorivo za tip vozila

 • Podaci računa:
 • . . Dátum választás
 • Upište šifru koja je evidentirana u Szakal Metalu i količinu koja je predmet garancije.

 • . . Dátum választás
 • Kilometraža prilikom ugradnje:

 • . . Dátum választás
 • Kilometraža prilikom izgradnje, ne može da bude manja od ugradnje. U soprotnom ne može da se usvoji reklamacija.

 • Navedite ostale delove koje su menjani.

 • Opis:
 • Tačno opišite dešavanje što je predmet garancije/reklamacije.

 • Opište predhodna dešavanja zbog čega se menja garancijski deo:


 • *

 • Dopune:
 • Dodaci dopisa...


  O dodacima:

  • Dopuna nije obavezno, ali može da poboljša obradu u kasnijem periodu.
  • Maximum 5 MB može biti dopuna.
  • Samo JPG, GIF, PNG, PDF fajlovi su dozvoljeni.