>

English | Čeština | Serbian | German | Romanian | Croatian | Български

Рекламационна форма

Рекламационна форма

ID :200806-813415

Задължително попълнете полетата в червено!

 • Изберете къде искате да изпратите частта

 • Купувач
 • Име на купувач, или име на фирмата купувач

 • Адрес, Държава, Град, Улица N:.

 • Телефонен номер и/или E-mail адрес

 • Превозно средство:
 • например Skoda, Opel, Volkswagen

 • Точен модел и параметри

 • например 1970

 • Посочете годината на производство

 • Номерът на рамата трябва да бъде 17 знака

 • Код на двигател / номер:

 • Изберете вида на горивото

 • Данни на фактурата:
 • . . Dátum választás
 • Тук попълнете номенклатурния номер на частта за рекламация

 • . . Dátum választás
 • Показание на километража:

 • . . Dátum választás
 • Показанието на километражът при демонтаж на частта не може да бъде по-малко от показанието при монтирането и.В този случай гаранцията не важи.

 • Моля, избройте всички части които са сменени при ремонта

 • Approval
 •  Yes  No


 • Проблемът
 • Моля дайте ни възможно най-точна информация какъв е проблемът с частта.
  *

 • Моля напишете защо е необходима смяната!

 • Допълнения :
 • Добавете прикрепен файл...


  Относно прикрепеният файл :

  • Не е необходимо да прикрепяте файл, може да послужи по-късно.
  • Максималната големина на файла е 5mb.
  • Само JPG, GIF, PNG, PDF файлове са позволени.